Kövess minket!

NewsletterGoogle+RSS
Feliratkozom a heti hírlevélre

Utolsó hozzászólások

2018. 01. 17. - 09:26GrahamNus

good mood all day =)
and how are you?

2017. 12. 22. - 17:33MashaAgomo

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

2017. 07. 27. - 09:10KGabi

Mi is tudunk munkát adni: mérnököknek  Jooble 

Jelenlegi hely

Felhasználási feltételek

A Mérnökbázis.hu hírportálon megjelenő valamennyi cikk tartalma részben, vagy egészben szabadon és ingyenesen felhasználható, amennyiben az utánközlést végző személy, szerkesztőség, illetve kiadó az anyagban forrásként egyértelműen megnevezi honlapunkat és online átvételkor gondoskodik az átvett cikkre való linkelésről.

A Mérnökbázis Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett www.mernokbazis.hu internetes portálra (továbbiakban Szolgáltatás) való regisztrációval a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban Felhasználó) elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

1. A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a Szolgáltatás módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a Szolgáltatásra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

 

2. Regisztráció és személyhitelesítés

 

A Felhasználó szavatolja, hogy minden a regisztráció során megadott adat megfelel a valóságnak. A Felhasználó ezenkívül elfogadja, hogy kötelessége a megadott információ frissítése, amennyiben megváltoztak az adatai. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni.

A Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot az adatok valódiságának igazolása végett. Amennyiben a Felhasználó 72 órán belül nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésre az őt igazoló okmányokat, úgy a Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználót törölni a Szolgáltatásról.

 

3. A jelszó használata

 

A Felhasználó a Szolgáltatásra való regisztráció során egy belépéshez szükséges jelszót választ magának. Ezt a jelszót a Felhasználó köteles titokban tartani, harmadik személynek személy részére nem adhatja át. A Felhasználó tudomásul veszi, hogyha a jelszó harmadik személy birtokába jut, úgy a Szolgáltató - a Felhasználó erre utaló jelzéséig - nem tud különbséget tenni a Felhasználó és a jelszó segítségével a Szolgáltatásba belépett más személyek között. Emiatt a Szolgáltató a harmadik személyek a Szolgáltatás használatával kapcsolatos eljárását a Felhasználó eljárásának ítéli meg, így ezen eljárásért a Felhasználót terheli kizárólagos felelősség.

 

4. Eljárás a jelszó elfelejtése vagy jogosulatlan személy birtokába jutása esetén

 

Amennyiben a Felhasználó elfelejti a Szolgáltatásba való belépéshez szükséges jelszavát, úgy a Szolgáltatás kezdőlapján a "Bejelentkezés" menüpont alatt lehetősége van új jelszó igénylésére.

Ha a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavát jogosulatlan személyek szerezték meg, úgy köteles erről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Írásbeli értesítés esetén a Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy a jogosulatlan személyek vélhetően mikor jutottak a Felhasználó jelszavának birtokába, illetve meg kell adnia a Felhasználó kapcsolattartási adatait.

 

5. A Szolgáltatás jogszerű használata

 

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó nem sértheti meg mások jogát, különösképpen a Felhasználó nem sérthet a) szerzői jogot, védjegyjogot vagy más szellemi tulajdonjogot, b) személyhez fűződő jogot (más jó hírneve, magántitka, üzleti titka, becsülete, személyes adatai,), c) bármely egyéb jogszabályi rendelkezést.

A Szolgáltató fenntartja magának a  jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, fényképével, elektronikus levélcímével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név védjegyet sért, mai vagy történelmi magyar vagy külföldi közszereplő, közismert személy neve, kivéve ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazására, becsületsértésre vagy más módon a többi Felhasználó személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Szolgáltatásról azokat a Felhasználókat, akik nem tartják be az előző mondatba foglaltakat.

A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit elhelyez a Szolgáltatáson, ideértve a fényképeket, a személyes adatokat, az üzeneteket, a fórumba írt hozzászólásokat és az S.O.S. üzenőfalra írt üzeneteket és minden egyéb a Felhasználó által elhelyezett tartalmat.

A Felhasználó nem veszélyeztetheti továbbá a Szolgáltatás megfelelő működését. A Felhasználó emiatt köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól és a Szolgáltatás elleni informatikai támadás vagy veszélyeztetés elősegítésétől.

A Felhasználó nem végezhet jogellenes tevékenységet a Szolgáltatással kapcsolatban. Minden jogellenes tevékenység a Szolgáltatásról való azonnali törlést és a Felhasználó felelősségre vonását vonja maga után. Jogellenes tevékenységnek minősülnek a következők:

 • A Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése

 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető

 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking)

 • Más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból

 • A Szolgáltatás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése

 • A Szolgáltatásról szerzett anyagok publikálása

 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése

 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt sugallják, hogy azokat a Szolgáltató támogatja vagy jóváhagyta

 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása

 • Olyan anyagok megjelentetése, amelyek jogellenesek, jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik

 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása

Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a spam vagy más Felhasználóknak küldött lánclevelek (hoax) esetén a Szolgáltatónak jogában áll törölni azt a Felhasználót, aki ezen anyagok terjesztéséért felelős. A fórumban illetve az S.O.S. üzenőfalon tilos hirdetéseket elhelyezni, illetve hozzászólásokat azonos tartalommal rövid időn belül megjelentetni (flood). Ezeket a bejegyzéseket a Szolgáltató törli.

 

6. A Felhasználási feltételek betartásának szavatolása

 

A Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott személyes és egyéb jellegű adatok nem sértik a Felhasználási feltételekben foglaltakat. A feltételek megszegéséből származó következményekért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

7. A Felhasználási feltételek betartásának ellenőrzése

 

A Szolgáltató nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy folyamatosan felügyelje az összes Felhasználót, így a Szolgáltató nem köteles folyamatosan nyomon követni a Felhasználási feltételek betartását. Ettől függetlenül a Szolgáltató jogosult a Felhasználókat esetileg ellenőrizni és Felhasználási feltételek megszegése esetén a szükséges lépéseket megtenni.

 

8. Adatok törlése a Felhasználási feltételek megszegése esetén

 

Ha a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy a Felhasználó megsértette a Felhasználási feltételeket, úgy véglegesen törölheti a Felhasználási feltételeket sértő adatot, illetve ahhoz kapcsolódóan más adatokat is. A Szolgáltatónak ugyanakkor jogában áll, hogy a Felhasználó minden adatát törölje a Szolgáltatásról.

 

9. A Szolgáltatás üzemeltetési okok miatti szüneteltetése, vis maior események

 

A Szolgáltató az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokkal és szünetelésekkel kapcsolatban a Felhasználókat legalább egy naptári nappal előre értesíti. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból a Szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza, illetve szüneteltesse.

Vis maior eseménynek minősül minden olyan, a Felhasználó vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból eredő elháríthatatlan esemény. Ilyen esemény lehet a) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alkotmány 19/E. § szerinti azonnali intézkedést igénylő eset) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető állapot; b) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. A Szolgáltató vis maior esemény bekövetkezése esetén nem felelős a Szolgáltatásban bekövetkező zavarokért, illetve a Szolgáltatás időleges szüneteltetéséért.

 

10. A Szolgáltató felelőssége

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató továbbá kizár minden felelősséget az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

 

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, illetve nem vagyoni károkért.

 

Készült: 2008-03-13, Budapest

Közlekedésmérnök állások