Kövess minket!

NewsletterGoogle+RSS
Feliratkozom a heti hírlevélre

Utolsó hozzászólások

2018. 01. 17. - 09:26GrahamNus

good mood all day =)
and how are you?

2017. 12. 22. - 17:33MashaAgomo

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

2017. 07. 27. - 09:10KGabi

Mi is tudunk munkát adni: mérnököknek  Jooble 

Jelenlegi hely

Adatkezelés

Adatvédelmi szabályok

Az adatvédelmi nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása:

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató neve Mérnökbázis Kft.

1.2 A Szolgáltató székhelye és levelezési címe:1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b

1.3 A Szolgáltató elektronikus levelezési (e-mail) címe: info@mernokbazis.hu

2. A Felhasználó

2.1 A Felhasználó a Szolgáltatást igénybevevő szerződő fél, akinek a kapcsolattartásra szolgáló adatait a Felek a regisztráció során rögzítik.

3. A Fél, a Felek

3.1 A Szolgáltató, illetve a Felhasználó külön-külön és együttesen.

4. A Szolgáltatás

4.1 www.mernokbazis.hu internetes portál cégek és magánszemélyek számára

5. A Szolgáltató titoktartása

5.1 A Szolgáltató a Felhasználó adatait a 6.5 pontban foglaltakon túl kizárólag a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége (adatszolgáltatási kötelezettség, lásd 6.5.3 pont).

6. A Felhasználó személyes adatainak kezelése

6.1 A Szolgáltató adatkezelője

6.1.1 A kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga a Szolgáltató, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

6.2 Különleges adatok kezelése a Szolgáltatással kapcsolatosan

6.2.1 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adatnak minősülnek a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

6.2.2 A Szolgáltató semmilyen körülmény között nem kéri a Felhasználót különleges adatok megadására, azonban a Felhasználónak bizonyos adatmezőkben lehetősége van különleges adat megadására. A hatályos jogszabály értelmében a Szolgáltató különleges adatot csak írásbeli felhatalmazás alapján lenne jogosult kezelni. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megkötésével azonban a Felhasználó nem ad írásbeli hozzájárulást különleges adatok kezeléséről. A Szolgáltató emiatt felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ne adjon meg különleges adatokat, mert ezeket a Szolgáltató nem kezelheti jogszerűen. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott különleges adatokért nem tud felelősséget vállalni.

6.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

6.3.1 A Szolgáltató a Felhasználóról az alábbi személyes adatokat kezeli a Szolgáltatás nyújtásához, a Szolgáltatás üzemeltetéséhez és használatához:

6.3.1.1 A Felhasználó e-mail címe és a belépési jelszó; a Felhasználó azonosságának igazolása végett.

6.3.1.2 A Felhasználó kereszt- és vezetékneve, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás jellege megkívánja ezt a személyazonosításhoz szükséges adatot.

6.3.1.3 A Felhasználó születési ideje (év, hónap, nap), illetve a születés helye.

6.3.1.4 A Felhasználó foglalkozása (mérnöki szakirány). A kiválasztott mérnöki szakiránynak megfelelően a Szolgáltató célzott hirdetéseket és álláshirdetéseket jeleníthet meg a Szolgáltatás Felhasználó által látogatott lapjain, illetve a Szolgáltatáshoz tartozó hírlevelet ennek megfelelő tartalommal töltheti fel.

6.3.1.5 A Felhasználó döntése alapján, az adatlapon megadott egyéb adatok. Itt a Felhasználók saját döntésük alapján más adataikat is (például e-mail cím, lakcím, telefonszám) elérhetővé tehetik a Szolgáltatás többi Felhasználója számára, amelyek személyes adatnak minősülnek. Az ilyen adatok publikussá tétele személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. A Felhasználó a nyilvánosságra hozatalt annak tudatában teszi, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Az ilyen visszaélések megakadályozására a Szolgáltatónak nincs lehetősége, ezért a Szolgáltató nem tudja vállalni a felelősséget az ezekben a mezőkben nyilvánosságra hozott adatokért.

6.3.1.6 A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy képet töltsön fel magáról az adatlapjára. Az adatlapra feltöltött kép a Szolgáltatást igénybe vevő minden Felhasználó számára elérhető. Önéletrajz aktiválása esetén a kép az önéletrajzban is megjelenik.

6.3.1.7 A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Felhasználó önéletrajzot töltsön fel adatlapjára. Az önéletrajzban szerepelnek a Felhasználó tanulmányai, korábbi munkahelyei, szakmai tapasztalata, illetve egy tetszőlegesen kitölthető szövegmező egyéb információk megadására. Az egyéb információk megadására a 6.3.1.5 pontban leírtak egyaránt vonatkoznak. Az önéletrajz célja, hogy álláshirdetésre való jelentkezés esetén a Szolgáltatást igénybevevő cégek információkat szerezhessenek a Felhasználóról, amely alapján döntést hozhatnak az állás betöltéséről.

6.3.1.8 A Szolgáltatást igénybevevő céges Felhasználóknak lehetőségük van továbbá cím, telefon- és faxszám, illetve weboldal megadására. A Felhasználási feltételekben leírtak szerint a céges Felhasználók álláshirdetéseket, sajtótájékoztatókat, termékeket és szolgáltatásokat, illetve referenciákat tölthetnek fel magukról. Lehetőségük van továbbá képek feltöltésére is. Ezeknek az információknak az a célja, hogy a többi Felhasználó megismerhesse a céges Felhasználó tevékenységét, illetve álláshirdetésre jelentkezhessen.

6.3.2 Üzemeltetési célból, statisztikák készítésének céljából és esetleges visszaélések kiszűrése végett a Szolgáltató rögzíti és a rögzítéstől számítva 12 hónapig tárolja a következő adatokat:

6.3.2.1 A Felhasználó kéréseit küldő böngésző alkalmazás, a képernyőfelbontás, a Felhasználó számítógépére telepített operációs rendszer, a számítógép IP címe és a kérés portszáma.

6.3.2.2 A Szolgáltatás látogatásának kezdő- és befejező időpontja.

6.3.2.3 A Felhasználó böngészője által a HTTP kérés elküldése során megadott „HTTP message request header” adatok (részletes leírás: The Internet Society Request for Comments 2616).

6.3.3 A 6.3.2 pontban foglalt időtartam lejártát követően a Szolgáltató az adatokat anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák készítéséhez.

6.3.4 A Szolgáltató az esetlegesen felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban a Szolgáltató megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó 6.3.1 és 6.3.2 pontokban felsorolt adatait. Amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltatásról, a Szolgáltató jogosult a 6.3.1 és 6.3.2 pontokban felsorolt adatok biztonsági mentésben történő megőrzésére 6 hónapig abból a célból, hogy ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, a Szolgáltató az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználhassa ezeket az adatokat.

6.3.5 A Szolgáltatás használata közben a Szolgáltató kisméretű, a Felhasználóval közvetlen kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (úgynevezett cookie-kat) telepít a Felhasználó számítógépére. Ezekben az adatfájlokban rögzítésre kerülnek a Felhasználó azonosításával kapcsolatos adatok a Szolgáltatás hatékonyságának növelése és a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése érdekében. Ezek az adatfájlok szolgálhatnak továbbá a Felhasználóhoz való célzott tartalom eljuttatása, illetve piackutatás céljából. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon a cookie-k létrehozásakor, illetve letilthatja őket. A cookie-k letiltásával azonban előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos oldalai vagy funkciói nem elérhetőek, illetve nem működnek tökéletesen. A cookie-kal kapcsolatosan további információ található a http://www.cookiecentral.com címen.

6.3.6 A Szolgáltató heti egy alkalommal hírlevelet küld a Felhasználó számára, amiben jogosult hirdetéseket is elhelyezni. A Felhasználó ezeknek a hirdetéseknek a küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását adja.

6.3.7 A Szolgáltató kezeli a Szolgáltatásban megtalálható fórum és S.O.S. üzenőfal keretében elhelyezett adatokat, illetve az egyes Felhasználók üzeneteit. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által küldött személyes adatokat tartalmazó üzeneteket és egyéb anyagokat a Szolgáltató az adott Felhasználó személyéhez köthető módon és formában tárolja, vagy egyébként kezelje.

6.4 A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, a Felhasználó adatainak törlése és módosítása

6.4.1 A Szolgáltató mint adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintett személyes adatainak kezeléséről. A Felhasználó ezenkívül saját maga is elvégezheti a Szolgáltatás adatlapján a személyes adatainak módosítását, illetve törlését.

6.4.2 A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott naptári évben még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Egyéb esetben a Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

6.4.3 Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadását a törvény korlátozza, a Szolgáltató megtagadhatja a Felhasználó által igényelt felvilágosítást, egyben közli a tájékoztatás megtagadásának okát is.

6.4.4 Ha a Felhasználó törli magát a Szolgáltatásról, a Szolgáltató a 6.3.2 pont alatt szereplő adatok kivételével véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célok miatt szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre (lásd a 6.3.4 pontot).

6.5 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatok külföldre való továbbítása

6.5.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást mint önálló egészet átruházza harmadik felek javára, aminek következtében a Szolgáltató helyébe a Szolgáltatást megszerző harmadik fél lép. Ebben az esetben a Szolgáltató jogai és kötelezettségei egységesen e harmadik félre szállnak át. A Szolgáltatás átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatot is. Az átvevő harmadik fél a személyes adatok kezelésének feltételét továbbra is a jelen nyilatkozat szerint köteles biztosítani.

6.5.2 A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor továbbítja külföldre, ha a Felhasználó a Szolgáltatást külföldről veszi igénybe. A Szolgáltató ugyanakkor tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is elérhetők lesznek.

6.5.3 A Szolgáltató együttműködik nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal . A Szolgáltató teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket, ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szerveknek vagy személyeknek.

6.6 Adatbiztonsági intézkedések

6.6.1 A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató egy a Magyar Köztársaság területén található, védett szerveren tárolja.

6.6.2 A Szolgáltató számos biztonsági intézkedés ellenére nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy más Felhasználók képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések védelme alá tartozó adatokat vagy üzeneteket szerezzenek meg és használjanak fel. A Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik jogellenesen használhatják fel ezeket az adatokat. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a belépéshez szükséges jelszavuk használatáért. Amennyiben a Felhasználó az azonosításhoz szüksége e-mail címét és a jelszavát megadja egy harmadik személynek, úgy elveszítheti a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat.

6.7 Az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartás

6.7.1 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. törvény 30. § a) pontja alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba az olyan adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

6.7.2 A Szolgáltató kizárólag a vele szerződést kötő Felhasználók adatait kezeli, ezért a Szolgáltató nem tett bejelentést az adatvédelmi biztoshoz.

6.8 A Felhasználó személyes adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozási joga

6.8.1 Ha a Felhasználó úgy találja, hogy a Szolgáltató nem megfelelően kezeli a Felhasználó személyes adatait, úgy a Szolgáltató felé benyújthatja tiltakozását.

6.8.2 A Felhasználó a tiltakozását a Szolgáltatónak juttathatja el e-mail formájában, vagy postai úton. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és a kérelmezőt a vizsgálat eredményéről e-mailben tájékoztatja. Amennyiben a Felhasználó tiltakozása jogos, úgy a Szolgáltató az adatkezelést megszűnteti.

6.8.3 Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató tiltakozással kapcsolatos döntésével, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6.9 A Felhasználó személyes adatkezelésével kapcsolatos jogainak bírósági érvényesítése

6.9.1 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A perre az adatkezelő székhelye szerinti helyi bíróság az illetékes.

6.10 Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

6.10.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az értesítést követően a Felhasználó a Szolgáltatásba történő következő belépésével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Kérjük olvassa el a felhasználási feltételeket is!

Közlekedésmérnök állások